Home » Документи

Документи

Повна назва фінансової установи:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Містер Мані”

Індифікаційний код:

ЄДРПОУ 40660160

Юридична адреса:
02000, Киев, бульвар Вацлава Гавела, 4.
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (види діяльності):
  • 64.92 Інші види кредитування
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Учасником Товариства є: – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”, ідентифікаційний код юридичної особи – 40581989.

Розподіл часток у статутному капіталі між Учасниками відбувається наступним чином:

• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”- 100% – 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн. 00 коп.

Кінцевий бенефеціар власник (контролер) учасника юридичної особи 40582989 – Яровий Олександр Сергійович, Україна, Запорізька облачть, м.Мелітополь, вул.Газодобувної, 66, кв.114

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Загальні збори є Вищим органом Товариства. До складу Загальних зборів входить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його діяльності є директор – Яровий Сергій Михайлович.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установ:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК, №885, реєстраційний №13103605, видане Національною комісією з державного регулювання в сфері ринків фінансових послуг 25.04.2017

Діюча ліцензія “Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту”, оформлена – 05.2017 року, безстрокова.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Не перебуває в стані припинення.

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішення про ліквідацію ТОВ “Містер Мані” не приймались.

Орган,  який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3

тел. (044) 234-39-46

Орган, що забезпечує захист прав споживачів

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів

тел (044) 364-77-80, урядова Гаряча лінія 1545

Контакти терорганів