телефон Містер Мані 0(800)750-395

Про компанію

основна інформація


ПОВНА НАЗВА ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Містер Мані”

ІНДИФІКАЦІЙНИЙ КОД:
ЄДРПОУ 40660160

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, корп46.

ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ):
64.92 Інші види кредитування (Ліцензія: Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту)

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ):
Учасником Товариства є: – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”, ідентифікаційний код юридичної особи – 40582989.

РОЗПОДІЛ ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ МІЖ УЧАСНИКАМИ ВІДБУВСЯ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:
ТОВ “ЯБС-ГРУП”- 100% – 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн. 00 коп.

Кінцевий бенефеціар власник (контролер) учасника юридичної особи 40582989 – Яровий Олександр Сергійович, Україна, Запорізька облачть, м.Мелітополь, вул.Газодобувної, 66, кв.114

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Загальні збори є Вищим органом Товариства. До складу Загальних зборів входить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його діяльності є директор – Матвійчук Андрій Олександович.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Відокремлені підрозділи відсутні.

ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ, ВИДАНІ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВ:
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК, №885, реєстраційний №13103605, видане Національною комісією з державного регулювання в сфері ринків фінансових послуг 25.04.2017

ДІЮЧА ЛІЦЕНЗІЯ:
“Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту”, роспорядження НКФП від 13.07.2017г. № 3189, безстрокова.

ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Не перебуває в стані припинення.

РІШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Рішення про ліквідацію ТОВ “Містер Мані” не приймались.

інформація на вимогу


ОРГАН, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Національний Банк України
Адреса: вулиця Інститутська, 9, Київ, 01601
тел. 0 800 505 240, bank.gov.ua E-mail: nbu@bank.gov.ua
Інформація про захист прав споживачів фінансових послуг на сайті НБУ
ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, г. Киев, ул. Антоновича, 174, тел. (044) 417-21-01

  • основна інформація
  • документи
  • інформація на вимогу