телефон Містер Мані 0(800)750-395

Прострочений кредит

Прострочка

Якщо Ви потрапили на цю сторінку, то скоріш за все прострочили платіж по своєму кредиту. Це погано, але давайте з ситауції виходити разом.

Чого не слід робити

  • • відключати телефони і чекати, що все розрулиться саме собою
  • • звертатись до шахраїв які обіцяють "рішити"

  • В цих випадках Ви збільшуєте свій борг і ускладнюєте подальшу комунікацію з компанією в лояльному руслі

Вірний алгоритм дій

  • • самостійно вийти на звязок з компанією для пошуку варіантів реструктуризації
  • • якщо спілкування з відділом по збору не приносить задоволення, Ви можете зателефонувати в контактний центр 0(800)750-395, чи написати на емаіл info@mrmoney.com.ua

  • Ми не обіцяємо закриття кредиту за 1 гривню, але в контакті з Вами ми точно знайдемо варіант, який дозволить вирішити питання.

Компанія не використовує заборонених методів роботи з проблемною заборгованістю і дотримується всіх норм етичної поведінки.
Cпівробітникам компанії, які працюють з простроченою заборгованістю заборонено:
1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;
2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію,
3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;
4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону;
5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;
6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;
7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;
8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;
9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;
10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;
11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;
12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;
13) проводити особисті зустрічі із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;
14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

Якщо Ви вважаєте, що відділ по роботі з повернення проблемної заборгованості перейшов рамки дозволеного, напишіть скаргу на їх роботу і ми застосуємо заходи впливу, а Вам виділимо для роботи окремого менеджера.


Разом з тим, у випадку свідомої відмови від виконання обов'язку позичальника перед кредитором з одночасною відмовою від комунікації, компанія використовує наступні законні етапи по стягненню заборговансті:
• Нагадування про необхідність оплати засобами смс/mail
• Інформування бюро кредитних історій про факт прострочення платежу
• Закріплення менеджера по роботі з заборгованістю з здійсненням дзвінків/листів
• Внесення позичальника в глобальний блек-ліст
• Передача справи колекторській компанії ТОВ "ДЕБТФОРТ УКРАЇНА"
• Направлення позову до суду
• Переуступка прав вимог по договору факторинговій компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС"


Повна інформація щодо колекторських компаній, яких залучено для стягнення проблемної заборгованості:
• ТОВ «ДЕБТФОРТ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ: 40298050; місцезнаходження: Київ, 01034, вул.Прорізна, буд.11, офіс 1; Директор: Чернишук Ольга Леонідівна; контакти: тел. 0-800-300-162, 0-800-300-316 – гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, e-mail info@debtfort.com - для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, сайт www.debtfort.com. Компанію включено в реєстр колекторських компаній НБУ за номером 51 від 29.10.2021.
• ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС", Код ЄДРПОУ 39508708, місцезнаходження 04053, м,Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, Директор Яковець Юрій Миколайович, контакти : www.cityfinance.com.ua, office@cityfinance.com.ua, 38(044)2279260; можливість направити звернення - на цій сторінці компані.