ПОВНА НАЗВА ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Містер Мані”

ІНДИФІКАЦІЙНИЙ КОД:

ЄДРПОУ 40660160

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
02000, Киев, бульвар Вацлава Гавела, 4.
ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ):
  • 64.92 Інші види кредитування
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ):

Учасником Товариства є: – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”, ідентифікаційний код юридичної особи – 40582989.

Розподіл часток у статутному капіталі між Учасниками відбувається наступним чином:

• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”- 100% – 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн. 00 коп.

Кінцевий бенефеціар власник (контролер) учасника юридичної особи 40582989 – Яровий Олександр Сергійович, Україна, Запорізька облачть, м.Мелітополь, вул.Газодобувної, 66, кв.114

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Загальні збори є Вищим органом Товариства. До складу Загальних зборів входить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його діяльності є директор – Яровий Сергій Михайлович.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Відокремлені підрозділи відсутні.

ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ, ВИДАНІ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВ:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК, №885, реєстраційний №13103605, видане Національною комісією з державного регулювання в сфері ринків фінансових послуг 25.04.2017

Діюча ліцензія “Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту”, оформлена – 05.2017 року, безстрокова.

ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Не перебуває в стані припинення.

РІШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Рішення про ліквідацію ТОВ “Містер Мані” не приймались.

ОРГАН,  ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3

тел. (044) 234-39-46

ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів

тел (044) 364-77-80, урядова Гаряча лінія 1545

Контакти терорганів