телефон Містер Мані 0(800)750-395

Про компанію

інформація про компанію


Повна назва фінансової установи:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Містер Мані”

Ідентифікаційний код:
ЄДРПОУ 40660160

Юридична адреса:
м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, корп46.

Перелік фінансових послуг, що надаються установою (види діяльності):
64.92 Інші види кредитування (Ліцензія: Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту)

Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль):
Учасником Товариства є: – ТОВ “ЯБС-ГРУП”, ідентифікаційний код юридичної особи – 40582989.

Розподіл часток у статутному капіталі:
ТОВ “ЯБС-ГРУП”- 100% – 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн. 00 коп.

Кінцевий бенефеціар власник (контролер) учасника юридичної особи 40582989 – Яровий Олександр Сергійович, Україна, Запорізька облачть, м.Мелітополь, вул.Газодобувної, 66, кв.114

Відомості про склад наглядової ради і ургани управління:
Загальні збори є Вищим органом Товариства. До складу Загальних зборів входить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯБС-ГРУП”. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його діяльності є директор – Матвійчук Андрій Олександович.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
Відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про ліцензії та дозволи:
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК, №885, реєстраційний №13103605, видане Національною комісією з державного регулювання в сфері ринків фінансових послуг 25.04.2017

Діюча ліцензія
“Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту”, роспорядження НКФП від 13.07.2017г. № 3189, безстрокова.

Відомості про порушення у справах про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:
Не перебуває в стані припинення.

Рішення про ліквідацію фінансової установи:
Рішення про ліквідацію ТОВ “Містер Мані” не приймались.

захист прав споживачів


Регулювання ринку
Орган, що здійснює регулювання ринку фінансових послуг - Національний Банк України
Адреса: вулиця Інститутська, 9, Київ, 01601
тел. 0 800 505 240, bank.gov.ua E-mail: nbu@bank.gov.ua
Механізми захист прав споживачів
У випадку наявності скарг на дії компанії або його працівників, Ви можете вирішити питання в порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме :
крок.1 Направити скаргу в компанію по форма зворотнього звязку, або на E-mail: info@mrmoney.com.ua, або за телефоном в робочі дні з 09:00 по 19:00 0(800)750-395 . Також Ви можете направити письмову скаргу на адресу компанії , 03067, м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, корп.46.
У випадку надходження скарги в електронному вигляді, терміни розгляду і відповіді складають від 1 дня до 1 тижня.
У випадку направлення листа засобами Укрпочти на адресу компанії, терміни розгляду можуть складають до 1 міс.
крок.2 У випадку неможливості вирішити питання з фінансовою компанію, Ви можете звернутись до контролюючих органів :
• Національний банк України. Адреса для листування: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; Телефон 0 800 505 240, Розділ захисту прав споживачів на сайті НБУ, E-mail: nbu@bank.gov.ua
• Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: Адреса: 03680, г. Киев, ул. Антоновича, 174, тел. (044) 417-21-01
крок.3 У випадку неможливості вирішити питання в позасудовому порядку, Ви можете звернутись з позовом до суду.
Робота з проблемною заборгованістю
В рамках роботи з повернення проблемної заборгованості, в інтересах компанії "Містер Мані" діють наступні колекторські компанії:
• ТОВ "ДЕБТФОРТ УКРАЇНА", Код ЄДРПОУ 40298050,
• ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС", Код ЄДРПОУ 39508708
Компанія використовує лише законні методи роботи з проблемною заборгованістю, в тому числі дотримується законних вимог щодо етичної поведінки. Детальніше на

Сторінці прострочки

інформація про фінансову послугу


Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту
Мінімальна сума кредиту складає 500грн, максимальна - 6000грн.
Мінімальний термін для погашення - 3 дні. Максимальний термін першого платежу оплати відсотків - 30днів. Максимальний термін погашення позики - 90днів.
Максимальна річна ефективна відсоткова ставка, розрахована, відповідно до Постанови НБУ №16 - 13198%.
Клієнтом має право достроково перервати договір кредитування, а також продовжувати термін дії договору необмежену кількість разів, сплативши нараховані відсотки на дату погашення.
Додаткові платежі в будь-якому вигляді з клієнта не стягуються.

Більш детальна інформація про умови, а також приклади розрахунку по кредиту

проблемна заборгованість


Компанія не використовує заборонених методів роботи з проблемною заборгованістю і дотримується всіх норм етичної поведінки.
Разом з тим, для захисту своїх інтересів, компанія як самостійно здійснює заходи з повернення заборгованості, так і залучає колекторські компанії :
• ТОВ «ДЕБТФОРТ УКРАЇНА»; Код ЄДРПОУ: 40298050; місцезнаходження: Київ, 01034, вул.Прорізна, буд.11, офіс 1; Директор: Чернишук Ольга Леонідівна; контакти: тел. 050-920-01-60 - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії, 0-800-300-162, 0-800-300-316 – гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, e-mail nbu@debtfort.com - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії, info@debtfort.com - для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості, сайт www.debtfort.com; компанією подано документи для внесення інформації в реєстру колекторських компаній.
• ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС", Код ЄДРПОУ 39508708, місцезнаходження 04053, м,Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, Директор Яковець Юрій Миколайович, контакти : www.cityfinance.com.ua, office@cityfinance.com.ua, 38(044)2279260; можливість направити звернення - на цій сторінці компані; компанією подано документи для внесення інформації в реєстру колкторських компаній.
детальніше про все, що стосується проблемної заборгованості тут

  • основна інформація
  • документи
  • захист прав споживачів
  • інформація про фіннансовву послугу
  • проблемна заборгованість
  • архів